Skribent: Siv Helen Rydheim

Velkommen til mitt digitale rom

Dette blir min fjerde blogg. Til sammen på tidligere blogger hadde jeg ved årskiftet langt over 150 000 treff. Det har vært lite blogging de siste årene, så mesteparten skriver seg tilbake til før 2015. Nå har jeg inspirasjon igjen til å formidle. Jeg ble spurt om jeg tjener penger på å blogge, og svaret er ganske enkelt: Nei, og jeg gjør det heller for å tjene penger.

Jeg har blogget siden 2008, men hatt skriving som interesse i mange, mange år. Det å dele på denne måten uten tanke på at det er noe jeg er avhengig av å leve av, er ganske befriende. Det finnes ingen reklameinntekter eller sponsoravtaler, så er det sagt.

Litt om tidligere publiseringer eller utgivelser

Boka Kjærligheten spør ikke, den bare er (2008)

Medforfatter i boka Drøm i våken tilstand Abstrakt forlag 2013

Medforfatter i boka Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag 2019.

Blogger:

Kjærligheten spør ikke, den bare er

endringer og psykose.erfaringer

Utmerkelse

Mottok prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern i 2013. Den deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfrihetsprisen, og ble etablert i 2001.

På denne bloggen kommer det det blant annet til å handle om omstillingskompetanse, noe som kan være essensielt i krisetider. Ideen om denne bloggen oppsto i starten av det som kalles den globale Coronakrisen. Det er mye uro blant folk, naturlig nok. Jeg kan også kjenne på uro, og det å kjenne på min egen uro har inspirert meg til å se tilbake på og å systematisere måten jeg har jobbet med meg selv gjennom flere tiår. Hva kan jeg bruke nå av det jeg har av omstillingskompetanse? Det må jeg finne ut av. Hva kan jeg eventuelt dele med andre? En overskrift på et innlegg ble derfor Omstillingskompetanse, og så har jeg kommet fram til en, for meg, ny måte å jobbe på. Jeg planlegger blant annet å lage fiktive samtaler mellom kunstneriske figurer og bilder jeg har samlet gjennom et langt liv. Samtalene blir til underveis. Det jeg selv har skaffet meg av kunst har talt til hjertet mitt. Noe har jeg fått fra andre. Jeg har ikke kjøpt kunst for å investere i «økt pengeverdi» for fremtiden. Selv har jeg også laget figurer og bilder. Jeg tror de fleste av oss kan finne igjen ulike barnedeler i oss som ikke fikk den oppmerksomheten de burde ha fått i oppveksten. Noe av det jeg har lært etter at jeg ble voksen er at det er aldri for sent å gi de barnedelene vi har i oss oppmerksomhet.

Det har jeg lært å gjøre på forskjellige måter. Det har blitt som et puslespill. Å skrive og å bruke ulike kunstuttrykk er en måte. Noe av det viktigste for meg er det jeg har lært gjennom Marta Torsheim og Franz Rupperts Identitetsoritenterte Psykotraumeteori og -terapi med intensjonsmetoden (IoPT). Det å dele inn den menneskelige psyke i tre deler (Sunne deler, overlevelsesdeler og traumedeler) har gitt meg en del aha-opplevelser og større innsikt i mine egne reaksjonsmønstre. Det har også hjulpet meg til å ta bedre vare på de delene i meg som har vært i overlevelsemodus, og å utvide de sunne delene i meg selv. Ikke minst har jeg gjennom den terapien kommet til en annen forståelse for hva generasjonene foran meg har erfart, og hvordan det har påvirket deres liv og vi som er etterkommere er sterkt berørt av de som har gått foran oss. Vi har alle en bagasje som påvirker oss. For meg har det vært viktig å bli bedre kjent med min bagasje, slik at den ikke styrer mitt liv og mine valg i for stor grad. I august 2019 begynte jeg i en stilling som informasjonsmedarbeider ved Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoverypilotene, og jeg stortrives. Jeg ser at det som kalles Illness Management & Recovery (IMR) er til hjelp i Recoveryprosesser, og hvis du er interessert så kan jeg anbefale Tone Winnems foredrag om Erfaringer med IMR og erfaringer fra hennes liv, blant annet med stemmehøring.

Velkommen inn i mitt univers, hvor jeg gjerne deler fra teorier og erfaringer, som på en eller annen måte har eller har hatt betydning for mitt liv…

Ferdinand Finne: Veien blir til mens du går

Bloggen:


1. Det indre landskapet og studenten

2. Stupedama med trommepuls

3. Den resignerte dama

4. Studenten. Samtale 5. april 2020

5. Blomsterpiken

6. Den romslige dama

7. Som i et eventyr

8. Jenta ved gjerdet

9. Kjærligheten spør ikke…