9. Kjærligheten spør ikke…

Gjerdene jeg har plassert rundt meg er i ferd med å smuldre opp. Coronaåret har gjort sitt, og hullene i mine indre gjerder blir større og større. Jeg gikk over fra å kommunisere via allerede eksisterende kunst til å skape nye bilder og nye tekster, og vil dele noen av disse på denne bloggen. Jeg tenker at min omstillingskompetanse har utvidet seg, takket være Coronaåret…

8. Jenta ved gjerdet.

Gjennom skrivingen skjer det en bevisstgjøring ved hjelp av uventede indre dialoger. Bevisstgjøring kan føre til selvutvikling, som kanskje kan virke som selvinnvikling? Jeg gir fra meg kontrollen og ber om hjelp fra jenta ved gjerdet, som jeg forbinder med ensomhet. Det er noe mange kjenner på i disse dager.

7. Som i et eventyr

Jenta i «Som i et eventyr» er drømmeren. Hun bærer på mange lengsler, men har også båret mange lengsler ut i livet. Jeg blir ofte truffet av dikt og bilder. I dag var det et dikt av Jon Fosse som koblet meg til jenta i eventyret. Livet byr på motsetningsfylte tilstander, som til tider river og sliter i ulike retninger. En del av meg vil isoleres fra omverden, en annen vil inn i verden, sammen med andre mennesker. Jeg spør derfor denne lengselsfulle jenta om hva hun vil akkurat nå:
Jenta: Det sitrer i meg etter å komme til åpent hav, høre havbruset og se hvordan våren kommer med klukkende bekker og elver ned til havet. Høre måkene og tjelden, og gå i fjæra på skattejakt. Det er godt å gå helt alene, men ikke alltid. Lengselen er der mot havet.
Jeg: Det er en evig lengsel. Alle oppbruddene i livet, har gjort meg sterk og sårbar på samme tid. Hva tenker du om at jeg har skjøvet lengslene over til deg?

6. Den romslige dama

Stammespråket er som et usynlig gjerde. Folkeopplysning er det jeg vil drive med, hvis jeg skal drive med utadrettet virksomhet. Noe av hensikten med å skrive denne bloggen, å være å bli bedre kjent med de delene i meg som fortsatt kan føre meg inn i ulike mentale tilstander, som: «Å rømme, å gå i dvale, være i opprør, eller å gjøre alt jeg tror tilfredsstiller andre». De delene ble skapt lenge før jeg begynte å sette meg inn i fag & forskning, og det verste er at de kvalifiserer for å bli diagnostisert med flere «mentale lidelser». De ulike tilstandene og reaksjonsmønstrene har blitt kategorisert, diagnostisert og medisinert. Det er blindsporet. Hvordan kan jeg omstille meg for å fokusere annerledes?

5. Blomsterpiken

Ved å se på samfunnet i en større helhet har byrden ved å føle meg mislykket som menneske minsket. Skal jeg fortsette å skamme meg fordi min mor ikke var i stand til å leve opp til samfunnets normer? Skal jeg skamme meg fordi jeg ikke har greid å leve opp til andres forventninger, selv om det var det jeg så veldig gjerne ønsket å gjøre? Det er viktig å investere så mye som mulig i vordende mødre, sier Franz Ruppert og flere med han. Et helsefremmende samfunn må gi støtte til vordende foreldre, slik at eventuelle generasjonsoverførte problemer ikke bare fortsetter å forplante seg videre. Det tror jeg det er viktig. Ikke for at vi skal unnskylde våre handlinger, men for bedre å forstå bakgrunnen for handlinger som ikke gagner oss sjøl eller andre. Det å lære meg å se meg sjøl ut i fra flere perspektiver, har hjulpet meg til å få et liv jeg der jeg i større grad åpen for livets uforutsigbarhet på en sunnere måte enn tidligere. Omstillingevnen kan øves opp. Motstandsressurser kan fiskes fram. Et steg av gangen, så blir veien til mens vi går.

4. Studenten. Samtale 5. april 2020

Av alle disse til dels motstridende delene jeg har i meg, har den delen med behov for å forstå meg selv alltid vært en sterk pådriver. Jeg har ofte søkt utenfor meg selv i håp om å finne gjenklang i noe eller noen. En gjenklang jeg fant hos Antonovsky er dette med å finne mine egne motstandsressurser. Det henter jeg styrke fra. Egoet mitt har falt fra hverandre noen ganger i løpet av livet, men jeg tror kanskje det var nødvendig. Jeg har erfart at gjenoppbygging er mulig, selv om det er slags puslespill jeg ikke er ferdig med. Fordelen ved at egoet har falt fra hverandre er at jeg har fjernet noe av det som var usunt, for å komme meg igjen. Ut fra det du har oversikt over, så må jeg spørre deg: Er det en fare for at mitt nåværende ego kan falle fra hverandre igjen?

3. Den resignerte dama

Det er stor forskjell på omstillingskompetansen hos studenten, stupedama med trommepuls og den resignerte dama. Spørsmålet er på hvilken måte de utfyller hverandre. Den resignerte dama kom til meg i et oppgavearbeid i en spesiell arbeidsprosess med leire, hvor målet var å skape en figur som skulle forestille Lots hustru. Jeg lot hendene arbeide frittFortsett å lese «3. Den resignerte dama»

2. Stupedama med trommepuls

Forrige innlegg var et innblikk i en samtale jeg hadde med Studenten. Nå er det hun jeg kaller Stupedama jeg skal snakke med. Bjørg Torhallsdottir sin tittel er riktig nok Trommepuls, men det henger sammen. Å sitte ytterst på et stupebrett er ganske skummelt. På et tidspunkt legges tromma bort. Jeg: Du har noen modigeFortsett å lese «2. Stupedama med trommepuls»

1. Det indre landskapet og studenten

Bildet er av et maleri fra 2018. Det kom til meg på en terapidag hos IoPT-terapeut Marit Jensen Bekkestad. Hun gir en kombinasjonsterapi som passer veldig fint for meg. Det er mange år side jeg hørte Indre landskap som uttrykk, da det ble nevnt i et radiointervju med lyriker og billedkunstner Synnøve Persen. Det traffFortsett å lese «1. Det indre landskapet og studenten»