5. Blomsterpiken

Ved å se på samfunnet i en større helhet har byrden ved å føle meg mislykket som menneske minsket. Skal jeg fortsette å skamme meg fordi min mor ikke var i stand til å leve opp til samfunnets normer? Skal jeg skamme meg fordi jeg ikke har greid å leve opp til andres forventninger, selv om det var det jeg så veldig gjerne ønsket å gjøre? Det er viktig å investere så mye som mulig i vordende mødre, sier Franz Ruppert og flere med han. Et helsefremmende samfunn må gi støtte til vordende foreldre, slik at eventuelle generasjonsoverførte problemer ikke bare fortsetter å forplante seg videre. Det tror jeg det er viktig. Ikke for at vi skal unnskylde våre handlinger, men for bedre å forstå bakgrunnen for handlinger som ikke gagner oss sjøl eller andre. Det å lære meg å se meg sjøl ut i fra flere perspektiver, har hjulpet meg til å få et liv jeg der jeg i større grad åpen for livets uforutsigbarhet på en sunnere måte enn tidligere. Omstillingevnen kan øves opp. Motstandsressurser kan fiskes fram. Et steg av gangen, så blir veien til mens vi går.

4. Studenten. Samtale 5. april 2020

Av alle disse til dels motstridende delene jeg har i meg, har den delen med behov for å forstå meg selv alltid vært en sterk pådriver. Jeg har ofte søkt utenfor meg selv i håp om å finne gjenklang i noe eller noen. En gjenklang jeg fant hos Antonovsky er dette med å finne mine egne motstandsressurser. Det henter jeg styrke fra. Egoet mitt har falt fra hverandre noen ganger i løpet av livet, men jeg tror kanskje det var nødvendig. Jeg har erfart at gjenoppbygging er mulig, selv om det er slags puslespill jeg ikke er ferdig med. Fordelen ved at egoet har falt fra hverandre er at jeg har fjernet noe av det som var usunt, for å komme meg igjen. Ut fra det du har oversikt over, så må jeg spørre deg: Er det en fare for at mitt nåværende ego kan falle fra hverandre igjen?