9. Kjærligheten spør ikke…

Gjerdene jeg har plassert rundt meg er i ferd med å smuldre opp. Coronaåret har gjort sitt, og hullene i mine indre gjerder blir større og større. Jeg gikk over fra å kommunisere via allerede eksisterende kunst til å skape nye bilder og nye tekster, og vil dele noen av disse på denne bloggen. Jeg tenker at min omstillingskompetanse har utvidet seg, takket være Coronaåret…