8. Jenta ved gjerdet.

Gjennom skrivingen skjer det en bevisstgjøring ved hjelp av uventede indre dialoger. Bevisstgjøring kan føre til selvutvikling, som kanskje kan virke som selvinnvikling? Jeg gir fra meg kontrollen og ber om hjelp fra jenta ved gjerdet, som jeg forbinder med ensomhet. Det er noe mange kjenner på i disse dager.