6. Den romslige dama

Stammespråket er som et usynlig gjerde. Folkeopplysning er det jeg vil drive med, hvis jeg skal drive med utadrettet virksomhet. Noe av hensikten med å skrive denne bloggen, å være å bli bedre kjent med de delene i meg som fortsatt kan føre meg inn i ulike mentale tilstander, som: «Å rømme, å gå i dvale, være i opprør, eller å gjøre alt jeg tror tilfredsstiller andre». De delene ble skapt lenge før jeg begynte å sette meg inn i fag & forskning, og det verste er at de kvalifiserer for å bli diagnostisert med flere «mentale lidelser». De ulike tilstandene og reaksjonsmønstrene har blitt kategorisert, diagnostisert og medisinert. Det er blindsporet. Hvordan kan jeg omstille meg for å fokusere annerledes?